POWRÓT

Podobnie, jak w przypadku prawa cywilnego, wszelka pomoc przy pozasądowych czynnościach prawnych (jak np. sporządzenie umowy gospodarczej, statutu spółki) jest dokonywana zawsze z uwzględnieniem potencjalnego sporu sądowego.

 

W ramach prawa gospodarczego podejmujemy się w szczególności spraw z zakresu:

  • Prawa upadłościowego i restrukturyzacji
  • Prawa spółek, fundacji i stowarzyszeń
  • Prawa autorskiego
  • Prawa geodezyjnego i geologicznego
  • Prawa nieruchomości

Prawo spółek, fundacji i stowarzyszeń

Prawo autorskie

Prawo geodezyjne i geologiczne

 Prawo

nieruchomości

Prawo gospodarcze

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami z szeroko rozumianego prawa gospodarczego i gospodarczo-administracyjnego. Adresatami są przede wszystkim podmioty gospodarcze i przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne, które weszły w spór prawny z tego typu podmiotami.

 

Nasza Kancelaria oferuje możliwość podjęcia się stałej obsługi podmiotu gospodarczego bądź nawiązanie stałej współpracy z przedsiębiorcą. Tego typu usługa obejmowałaby codzienną dyspozycyjność do konsultacji i pomocy prawnej (a w sprawach pilnych, w szczególności przy zatrzymaniu dokonanym przez organy ścigania - całodobową dyspozycyjność).

 

Obsługa prawna Kancelarii obejmuje:

  • Udzielanie porad prawnych
  • Sporządzenie umów gospodarczych, regulaminów i statutów spółek
  • Reprezentowanie Klienta w negocjacjach i mediacjach
  • Reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej i w postępowaniach rejestrowych
  • Reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych i arbitrażach. (w szczególności w aresztach śledczych i zakładach karnych).

 

pawel.spiechowicz@adwokatura.pl

+ 48 732 066 660

+ 48 660 968 098

 

ul. Międzynarodowa 48 lok.16

03-922 Warszawa