POWRÓT

Dzięki dużemu doświadczeniu Kancelarii z zakresu prawa procesowego cywilnego, Klienci obsługiwani w sprawach karnych będą mieli możliwość dochodzenia roszczeń powstałych w ramach sprawy karnej w procesie cywilnym.

 

W ramach prawa karnego, szczególne doświadczenie mamy w:

  • Sprawach zorganizowanej przestępczości
  • Sprawach karno-gospodarczych i karno-skarbowych
  • Sprawach związanych z zatrzymaniami podczas protestów i rozruchów ulicznych
  • Sprawach związanych z posiadaniem narkotyków
  • Ochronie pokrzywdzonych przestępstwa.

Sprawy zorganizowanej przestępczości

Sprawy karno-gospodarcze i karno-skarbowe

Sprawy zatrzymanych podczas protestów i rozruchów ulicznych

Sprawy związane z posiadaniem narkotyków

Ochrona pokrzywdzonych przestępstwa

Prawo karne

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami z szeroko rozumianego prawa karnego. Naszą dewizą w zakresie prawa karnego jest parafraza fragmentu z książki M. Puzo „Ojciec chrzestny”: „ prawnik ze swoją teczką może więcej zdziałać niż stu ludzi z rewolwerami”.  Bronimy podejrzanych, oskarżonych i skazanych, jak i reprezentujemy osoby pokrzywdzone w różnych typach spraw: od prostych spraw o wykroczenie, aż po skomplikowane sprawy karnogospodarcze. Podstawą jest całkowite obustronne zaufanie.

 

Obsługa prawna Kancelarii obejmuje:

  • Udzielanie porad prawnych
  • Reprezentowanie Klienta przed organami ścigania i organami państwowymi (w szczególności w aresztach śledczych i zakładach karnych).
  • Obronę od chwili zatrzymania aż po uniewinnienie lub złagodzenie kary w ramach postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego oraz w sprawach przed sądem penitencjarnym
  • Udzielanie pomocy prawnej ofiarom przestępstwa i
  • Reprezentowanie pokrzywdzonego na wszystkich stadiach postępowania karnego wraz z możliwością wszczęcia adekwatnego postępowania cywilnego.

pawel.spiechowicz@adwokatura.pl

+ 48 732 066 660

+ 48 660 968 098

 

ul. Międzynarodowa 48 lok.16

03-922 Warszawa