POWRÓT

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, pisząc pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego pod kierunkiem prof. Marii Jędrzejewskiej pt. "Jakościowe przekształcenia powództwa w polskim procesie cywilnym".

W czasie studiów oraz po ich ukończeniu  praktykował w kancelariach adwokackich u  adw. Lesława Myczkowskiego oraz adw. Beaty Sokołowskiej. 

W roku 2008 ukończył aplikację sądową, składając pomyślnie egzamin sędziowski z oceną dobry plus. 
Od marca 2009 r. jest adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie.
Od sierpnia 2009 r. wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Jego praktyka skupia się głównie na pomocy prawnej polegającej na reprezentacji w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i karnych oraz bieżącej pomocy prawnej osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

Paweł Spiechowicz
adwokat

pawel.spiechowicz@adwokatura.pl

+ 48 732 066 660

+ 48 660 968 098

 

ul. Międzynarodowa 48 lok.16

03-922 Warszawa