ZESPÓŁ

Paweł Spiechowicz

adwokat

Jakub Spiechowicz

aplikant adwokacki

Kancelaria adwokacka  adw. Pawła Spiechowicza rozpoczęła działalność  1 sierpnia 2009 r.

Od samego początku działalność zawodowa adw. Pawła Spiechowicza była nastawiona na udzielanie pomocy prawnej w postępowaniach sądowych zarówno cywilnych, gospodarczych

jak i karnych. Wszelka reprezentacja w postępowaniach sądowych jest specjalizacją kancelarii.

Motto, jakie od początku przyświeca działalności zawodowej adw. Pawła Spiechowicza to myśl:

"Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone."

Jej autorem jest Johann Wolfgang von Goethe (również adwokat).

Na przestrzeni lat doświadczenia zawodowego okazuje się, że ta myśl niesie mądrość życiową sprawdzającą się szczególnie wtedy gdy waży się w człowieku decyzja o pojęciu obrony swych praw w trudnych sytuacjach życiowych rodzących skutki prawne lub pozostawieniu ich swojemu biegowi i rezygnacji. Misją i zadaniem kancelarii jest towarzyszenie i profesjonalna pomoc w takiej sytuacji.

ALIOR Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Nr rachunku:

50 2490 0005 0000 4500 2784 1776

 

pawel.spiechowicz@adwokatura.pl

tel. 732-066-660

tel. 660-968-098

NIP: 113-007-93-60

KANCELARIA ADWOKACKA

adw. Paweł Spiechowicz

ul. Międzynarodowa 48 lok. 16

03-922 Warszawa

ALIOR Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Nr rachunku:

50 2490 0005 0000 4500 2784 1776

 

NAPISZ

ZADZWOŃ

POWRÓT

LOKALIZACJA

JAK DZIAŁAMY ?

POWRÓT

ZADZWOŃ

LOKALIZACJA 

NAPISZ

ZAKRES  POMOCY PRAWNEJ

"Wiele tracimy w skutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone."

 

Johann Wolfgang  von Goethe

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Pomoc prawną rozpoczynamy od postawienia diagnozy  sytuacji prawnej Klienta.

Przede wszystkim niezbędne jest zapoznanie się ze stanem faktycznym, ewentualną dokumentacją istotną w sprawie. Klient otrzymuje kompleksową analizę prawną  sprawy oraz zostają mu przedstawione możliwości  działań dla zabezpieczenia jego sytuacji prawnej  oraz  możliwe sposoby dochodzenia lub obrony jego praw. 

Przedstawione zostają mu możliwości i zasady współpracy oraz wycena ewentualnej reprezentacji w sądzie. Po takim pierwszym spotkaniu stanowiącym wstępną konsultację w sprawie,  jeżeli Klient decyduje się na jego reprezentację w procesie, zostaje zawarta  umowa szczegółowo  opisująca zasady współpracy w tym wszystkie koszty.  Reprezentacja w sprawach cywilnych obejmuje reprezentację przedprocesową i wszystkie czynności przed sądem.

Obrona w sprawie karnej jest udzielana na wszystkich etapach postępowania karnego  - im na wcześniejszym - tym lepiej.  Reprezentujemy również pokrzywdzonych przestępstwem postępowaniu przygotowawczym i sądowym reprezentując jego prawa  jako aktywnej strony w postępowaniu  karnym .

JAK  DZIAŁAMY ?

pawel.spiechowicz@adwokatura.pl

+ 48 732 066 660

+ 48 660 968 098

 

ul. Międzynarodowa 48 lok.16

03-922 Warszawa

jak działamy1